Målgruppebeskrivelse

Målgruppebeskrivelse

Hos Fonden Nordjysk Børne-Ungecenter tilstræber vi at modtage udviklingstruede børn og unge i alderen 12- 18 år (23år), hvor det af forskellige årsager er vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt med et miljøskift med socialpædagogisk behandling. Det udviklingstruede kan bestå i forskellige former for svigt gennem opvæksten i interaktionen med omgivelserne, hvor barnet/den unge har brug for andre rammer for at kunne udvikle sine potentialer fuldt ud.

Vores målgruppe til bostederne i Nordjylland

Vores målgruppe omfatter normalbegavede børn og unge, der har været udsat for forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling.

  • Børn og unge med offer/krænker struktur, der har været udsat for seksuelle overgreb (incest, voldtægt, pædofili, blufærdighedskrænkelser) og/eller psykisk og fysisk vold.
  • Børn og unge af psykisk syge forældre og/eller af forældre med misbrugsproblematikker.
  • Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med både indad – og udadreagerende impulsadfærd.
  • Indlæringsvanskeligheder, emotionel frustration og ringe evne til erfaringsdannelse.
  • Neurologiske forstyrrelser der er diagnosticerede, herunder: gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, OCD (ritualer, tvangshandlinger), spiseforstyrrelser, angst, depression, personlighedsforstyrrelser (Borderline, selvskadende adfærd, samt anti– og dyssociale personlighedsforstyrrelser), skizofreni, mv. Dette vil foregå i tæt kontakt med det psykiatriske hjælpesystem.
  • Kriminalitetstruede børn og unge.
  • Lettere misbrugsproblematik.

Kendetegnes på symptomer på mistrivsel

Denne forholdsvis brede målgruppe kendetegnes ved, at de ofte har mange symptomer på mistrivsel. Typisk ser vi symptomerne ved, at barnet/den unge har vanskeligheder i forhold til at begå sig i almindelige sociale fællesskaber og udviser en enten passiv indad– og/eller aktiv udadreagerende og grænseløs adfærd. Barnet/den unge er ofte blevet fejlvurderet/misforstået i dennes kontakt med omgivelserne. Dermed er de blevet mødt med enten for høje, eller for lave forventninger, i forhold til deres nærmeste udviklingszone.

Følelsesmæssig sårbarhed og negativ tænkning

Det er ofte børn/unge med stor følelsesmæssig sårbarhed og med negativ tænkning. De har ofte udviklet lavt selvværd og selvtillid, med manglende identitet og integritet til følge. Vi tilbyder professionel støtte til at udvikle nye færdigheder og omstrukturere tanke- og adfærdsmønstre, som kan danne grobund for trivsel og udvikling af børnenes/de unges potentialer.

Der kommer ofte unge, der har flere problemstillinger og kan passe ind flere steder.

Vi er herfor altid parat til at indgå i dialog om potentielle nye unge til vores afdelinger.

Visitationen sker selvsagt igennem et visitationsudvalg, men vi forholder os stadig til, som udgangspunkt, at være åben overfor enhver henvendelse.

Børne og unge hjemmet Tranum Enge

Målgruppe: alder: 12 til 18, angst, indadreagerende adfærd
Målgruppe: alder: 12 til 18, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd
Målgruppe: alder: 12 til 18, opmærksomhedsforstyrrelse
Målgruppe: alder: 12 til 18, stressbelastning
Målgruppe: alder: 12 til 18, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt
Målgruppe: alder: 12 til 18, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse

Bostedet Hanbohus

Målgruppe: alder: 18 til 40, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse
Målgruppe: alder: 18 til 40, angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske Vanskeligheder
Målgruppe: alder: 18 til 40, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd
Målgruppe: alder: 18 til 40, ikke-personfarlig kriminalitet
Målgruppe: alder: 18 til 40, opmærksomhedsforstyrrelse
Målgruppe: alder: 18 til 40, tilknytningsforstyrrelse, indadreagerende adfærd
Målgruppe: alder: 18 til 40, selvskadende adfærd

Pigehuset Fredensdal

Målgruppe: alder: 12 til 18, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd
Målgruppe: alder: 12 til 18, opmærksomhedsforstyrrelse
Målgruppe: alder: 12 til 18, personlighedsforstyrrelse
Målgruppe: alder: 12 til 18, tilknytningsforstyrrelse
Målgruppe: alder: 12 til 18, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse