Pædagogik

Pædagogik

I NBU arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogisk tankegang, hvor der er højt til loftet samtidig med at vi støtter op omkring den enkelte unges individuelle personlig udvikling.

Med den unges udviklingsplan som omdrejningspunkt for samtaler, samt løbende opfølgning på dagens udfordringer, motiveres den unge til at tage ansvar.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i KRAP (Kognitiv Ressorcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) har vi i vores daglige virke fokus på:

Ressourcer, Anerkendelse, Motivation, Inklusion, Relationen

 • Der arbejdes målrettet med den enkelte beboer omkring positive relationer og samspil.
 • Vi vægter et involverende pædagogisk miljø.
 • Vi møder vores unge, hvor de er lige nu i livet og stiller realistiske krav.
 • Alle mødes af kompetente og stabile voksne med overskud.
 • Gennem nærhed, omsorg og anerkendelse opbygges overskuelige rammer.
 • Med udgangspunkt i de enkelte unge og deres ressourcer skaber vi motivation og rum.
 • Vores mål er at man kommer på højde med sit potentiale.
 • Alle i NBU skal have mulighed for at komme til orde og føle sig tryg.

Andre kerneværdier i NBU

 • Et gensidigt FORÆLDRESAMARBEJDE med åbenhed og inddragelse.
 • Uddannede, kompetente og erfarne MEDARBEJDERE.
 • Et forpligtende og gensidigt kommunikativt samarbejde med RÅDGIVERE.
 • Supervision til alle medarbejdere ved egen tilknyttet supervisor.
 • Muligheder for VIDERE/EFTER-UDDANNELSE og KURSUS -virksomhed for alle medarbejdere.
 • Der vægtes HJEMLIG HYGGE og SMIL i præsentable og velholdte huse.
 • NBU har en SOCIALFAGLIG LEDER, der medvirker til koordinering og implementering af den pædagogiske praksis i husene.
 • Høj FAGLIGHED og masser af udfordringer.
 • Vi insisterer på at alle med tilknytning til NBU skal være i TRIVSEL og i positiv UDVIKLING.
 • Vi vægter lokale samarbejdspartnere og prioriterer AKTIVITETER i nærmiljøet.
 • Vi har åbent 365 dage om året. Alle huse har DØGNBEMANDING.
 • TROVÆRDIGHED omkring aftaler ift. indskrevne, forældre/pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.