Pædagogik

Pædagogik

I NBU arbejder vi ud fra metoden 'KRAP'- Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Vi støtter op omkring den enkelte unges individuelle personlige udvikling med barnets eller den unges plan som omdrejningspunkt for indsatsen.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i KRAP (Kognitiv Ressorcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) har vi i vores daglige virke fokus på:

Ressourcer, Anerkendelse, Motivation, Inklusion, Relationen

 • Der arbejdes målrettet med den enkelte beboer omkring positive relationer og samspil.
 • Vi vægter et involverende pædagogisk miljø.
 • Vi møder vores unge, hvor de er lige nu i livet og stiller realistiske krav.
 • Alle mødes af kompetente og stabile voksne med overskud.
 • Gennem nærhed, omsorg og anerkendelse opbygges overskuelige rammer.
 • Med udgangspunkt i de enkelte unge og deres ressourcer skaber vi motivation og rum.
 • Vores mål er at man kommer på højde med sit potentiale.
 • Alle i NBU skal have mulighed for at komme til orde og føle sig tryg.

Andre kerneværdier i NBU

 • Et gensidigt FORÆLDRESAMARBEJDE med åbenhed og inddragelse.
 • Uddannede, kompetente og erfarne MEDARBEJDERE.
 • Et forpligtende og gensidigt kommunikativt samarbejde med RÅDGIVERE.
 • Supervision til alle medarbejdere ved egen tilknyttet supervisor.
 • Muligheder for VIDERE/EFTER-UDDANNELSE og KURSUS -virksomhed for alle medarbejdere.
 • Der vægtes HJEMLIG HYGGE og SMIL i præsentable og velholdte huse.
 • NBU har en SOCIALFAGLIG LEDER, der medvirker til koordinering og implementering af den pædagogiske praksis i husene.
 • Høj FAGLIGHED og masser af udfordringer.
 • Vi insisterer på at alle med tilknytning til NBU skal være i TRIVSEL og i positiv UDVIKLING.
 • Vi vægter lokale samarbejdspartnere og prioriterer AKTIVITETER i nærmiljøet.
 • Vi har åbent 365 dage om året. Alle huse har DØGNBEMANDING.
 • TROVÆRDIGHED omkring aftaler ift. indskrevne, forældre/pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.