Aktiviteter

Vi prioriterer, at børnene og de unge deltager aktivt i dagligdags gøremål som rengøring, tøjvask, madlavning og indkøb. Dette er et mål for hele organisationen, uanset om man er bosat på en afdeling, eller bor i sin egen lejlighed.

Personalet vil altid motivere de unge til, at disse gøremål bliver udført, da vores tilgang er, at gode stabile, ryddelige og rene rammer, skaber bedre grundlag for indlæring, udvikling og gode livsværdier.

Udover de basale dagligdags gøremål benytter vi os også af lokalområdets foreningsliv, hvor der bliver dyrket både fodbold, håndbold, ridning, fitness, gymnastik osv.

Som udgangspunkt forsøger vi at motivere vores unge til at komme ud i nærområdet og indgå i andre sociale kontekster, end dem de er i til dagligt. Hvor det at være en del af det lokale foreningsliv er en god indgang til et andet socialt miljø, end det de unge er i til dagligt.

Vi forsøger også, i fællesskab med de unge, at planlægge aktiviteter eller ture uden for det umiddelbare lokalområde. Dette er med henblik på, at de unge kommer til at opleve kulturelle begivenheder, koncerter, foredrag eller andet, til trods for, at de f.eks. er i behandling for ADHD, spisforstyrrelse, ol.

Her står vi ofte for transport og at der er personale med.

Det kunne eksempelvis være en tur til en landskamp i parken eller til en større koncert et sted i landet.

I NBU stræber vi altid imod at den personlige vækst er mangfoldig og at der er mulighed for input hertil igennem mange forskellige oplevelser i et trygt og støttende miljø.