Søskendehuset Bella Vista

Vores opvækstinstitution Bella Vista med plads til 5 søskende fra 3 til 18 år.

E-mail: bellavista@nbu-center.dk

Bella Vista. 

Bella Vista er en opvækstinstitution med plads til 5 børn/unge her iblandt søskende. Bella Vista er et socialpædagogisk børne og unge hjem jf. servicelovens § 66, stk. 5.

Bella Vista er beliggende i skønne naturomgivelser i Brovst, Jammerbugt kommune. Vi har åbent 365 dage om året.

Bella Vista er en opvækst institution med speciale i arbejdet med søskende. Vi har mange års erfaring i arbejdet med at støtte barnet ”i den gode opvækst” og vi er specialiserede i at arbejde konstruktivt med at styrke søskenderelationer. Bella Vista er et tilbud om længerevarende ophold i familielignende rammer for børn og unge i alderen 3 til 18 år med problematiske opvækstbetingelser. Der kan være tale om sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, hvor der er behov for et særligt tilrettelagt opvækst- og behandlingstilbud.

På Bella Vista arbejder vi intenst med forældresamarbejdet. Vi arbejder aktivt for, at kontakten mellem barnet og familien er så velfungerende som muligt.

Se vores video

Vores pædagogik & værdier

Bella Vistas værdier afspejler vores pædagogiske tilgang til børnene. Vi er af den overbevisning at ethvert barn har krav på omsorg, tryghed, opmærksomhed, opdragelse, stimuli samt tydelige, nærværende og troværdige voksne – der tager ansvaret for relationen.

Ydermere mener vi, at alle har brug for, og ikke mindst krav på, et individuelt behandlingsforløb, målrettet det enkelte barns behov.

Vi vægter højt, at Bella Vista er indrettet som et helt almindeligt hjem. Vores grundtanke er at skabe et hjem, som med dets kultur og normer sikrer optimale opvækstbetingelser for hvert enkelt barn.

Der er en synlig og forståelig dags – og døgnrytme, og vi bestræber os på, at alle har oplevelsen af en almindelig familiesituation med fritidsaktiviteter, legeaftaler, traditioner, pligter og ansvar.

Vores dagligdag afspejles i struktur, forudsigelighed og faste rammer og vores personale er uddannet i KRAP, og arbejder ud fra et kognitivt, ressourcefokuseret anerkendende perspektiv.

Mød vores personale

Vi opkvalificerer løbende vores personalegruppe i den pædagogiske metode KRAP.

Diana

Socialfaglig koordinator

Mark

Pædagogisk medarbejder

Ann

Pædagog

Lise Lotte

Vikar

Katrine

Pædagog

Louise

Pædagog

Julie

Pædagogisk medhjælper

Emile

Vikar