Bostedet Hanbohus

Bostedet Hanbohus

Telefon: 24 85 16 77
Email: hanbohus@nbu-center.dk

Bostedet Hanbohus er et bosted, godkendt ift. servicelovens (SEL) §107, for unge voksne mellem 17 år og 35 år. (der vil være mulighed for § 76 unge støtte, og §85 støtte i egen bolig) - Bostedet er beliggende i Jammerbugt kommune i Nordjylland.

Huset er beliggende midt i Halvrimmen med gåafstand til købmand, aktiviteter, bus til Aalborg og shopping. Vesterhavet er få kilometer væk.

Stedet er opdelt i 10 renoverede lejligheder med egen indgang, eget køkken, eget toilet og bad, ca. 30 m2 - 40m2 pr lejlighed. Der er desuden flere fællesarealer - opholdsrum med fælleskøkken og spiseafdeling, stue med TV, vaskefaciliteter, billardrum, drivhus og gårdmiljø - der er rig mulighed til at give sig i kast med diverse aktiviteter.

Bostedet Hanbohus er et bosted med egen lejlighed. Beboerens lejlighed råder de derfor suverænt over. Ingen andre har adgang uden aftale.
Bostedet modtager unge voksne som har brug for støtte og vejledning til at erhverve sig kompetencer med henblik på at leve et selvstændigt voksenliv i balance med sig selv og andre.

Se vores video

Målgruppe for Bostedet Hanbohus

Målgruppen på Hanbohus er udsatte unge mennesker i alderen 17-35 år.

Unge mennesker som har brug for støtte og vejledning til at erhverve sig kompetencer med henblik på at leve et liv i balance med sig selv og andre. Det kan bl.a. være pga. følgende problematikker: Misbrugsproblematik uden aktuel misbrug – psykiske diagnoser/lidelser- let udviklingshæmning – tilknytnings – og kontaktforstyrrelse med indad eller let udad reagerende adfærd. Dette gælder bl.a. ADHD, angst og spiseforstyrrelse.

Afgrænsning: Vi modtager ikke personer med aktuel misbrug – stærkt udad reagerende adfærd – svær udviklingshæmmede – svær fysiske handicap.

Godkendt målgruppe 17 – 35 år:

  • Anden udviklingsforstyrrelse, autismespektrum
  • Psykiske vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, angst, kontaktforstyrrelse
  • Indadreagerende adfærd
  • Ikke personfarlig kriminalitet
  • Selvskadende adfærd
  • Misbrugsproblematik - uden aktivt misbrug
  • ADHD, OCD
  • Spiseforstyrrelse

Tilbuddet er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte beboers behov. Der er mulighed for en løsning, hvor beboeren har pædagogisk støtte/guidning nogle timer om dagen – til at være en løsning med fuldt opsyn/støtte/guidning af uddannet pædagogisk personale 24 timer i døgnet.

Det er beboerens behov der afgør mængden af støttende indsatser, såsom samtaler, beskæftigelsesmuligheder, indkøb, rengøring, økonomistyring samt inklusion i nærmiljø/sportsklubber mm.

Bostedet Hanbohus har erfarne uddannede medarbejdere.

Der er åbent 365 dage om året, og altid personale til stede om natten.

Bostedet Hanbohus arbejder med udgangspunkt i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Dine behov i centrum

Botilbuddet er tilrettelagt den enkelte beboers behov og kan derfor variere fra at være et botilbud, hvor beboeren har pædagogisk støtte nogle timer om dagen, til at være en løsning med fuldt opsyn og vejledning af pædagogisk personale 24 timer i døgnet. Læs mere om enkeltmandsprojekter.

Kontakt os for nærmere information: Hanbohus mobil 24 85 16 77, eller vores administration 98 23 29 70/2067 1665

Koordinator for Hanbohus: Søren Hald

ENKELTMANDS-PROJEKTER

Fonden kan tilbyde enkeltmandsprojekter §85 og unge støtte §76. Udgangspunktet for projekterne vil være i samarbejde med Bostedet Hanbohus.

Nordjysk Børne-Ungecenter har i øjeblikket et aktivt enkeltmandsprojekt.

Vi har i samarbejde med anbringende kommunes rådgivere og konsulenter sammensat en aftaleramme for indhold og ydelser, som netop dette projekt skal indeholde.

MÅLGRUPPE FOR ENKELTMANDSPROJEKTER

Målgruppen for disse projekter vil være voksne mellem 17 år og 35 år med problemskabende adfærd – unge der overgår fra anbringelse til unge støtte – unge der har brug for et afsæt til videre voksenliv. Læs mere om unge støtte

Målgruppen vil generelt være den samme som til Bostedet Hanbohus.

Vi tilbyder støttende indsatser i egen lejlighed/værelse i nærmiljøet.

Efter nærmere aftale kan enkeltmandsprojekter og unge støtte påbegyndes i sine nuværende rammer, hvis det er hensigtsmæssigt for brugeren. Indsatsen vil være en ordning fra timebaseret støtte til døgnstøtte, eventuelt med flere personaler tilknyttet.

Det vil være principper om hjælp til selvhjælp, hvor brugeren får støtte, vejledning og guidning efter behov. Altid med en forventning om at tage aktiv del i sit eget liv, med sigte på selvstændiggørelse.

Erfaren personale indenfor enkeltmandsprojekter og unge støtte
Vi vil altid have uddannet pædagogisk personale tilknyttet, med et bredt erfaringsgrundlag fra netop special- og socialpædagogisk arbejde samt sverigemodellen Nordjylland. Vi ønsker dog at brugere har kontakt til andre faggrupper, for at de kan få et bredere funderet indblik i almindelige samfundsforhold. Ligesom det er vigtigt, at brugeren bliver inkluderet i andre netværk.

På alle vores enkeltmandsprojekter laver vi en PAS– test på brugeren, og inden for 3 måneder udarbejder vi en perspektivplan, hvor mål og delmål vil blive klarlagt.

Der vil være en gennemgående kontakt/støtteperson tilknyttet.

Mød vores personale

Christina

Pædagog

Søren

Pædagog og Socialfaglig koordinator

Jean

Pædagog og SSA

Mikael

SSA

Therese

Vikar

Robin

Håndværker og vikar