Om NBU

Om NBU

Fonden er stiftet med det formål at yde støtte og omsorg for udsatte børn og unge, samt voksne. Dette formål opnås ved oprettelse og drift af børne og unge hjem og bosteder.

Fondsbestyrelsen har det overordnede ansvar for fonden og skal påse, at fonden drives i overensstemmelse med sit formål. Fondsbestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om Social Service og de tilsynsførende myndigheders (Tilsyn Nord) fastsatte retningslinjer.

I vores værdisæt tror vi på, at det skal give mening at være hos os. Her er børn, unge og voksne på gennemrejse, og mens vi har chancen, gør vi os umage. Vi ønsker at sende vores unge godt og trygt ud i et selvstændigt og forhåbentlig godt voksenliv, med masser af positive ting i bagagen.

Fonden Nordjysk Børne-Ungecenter er beliggende i Nordjylland, i og omkring Brovst.

 

Kendetegnende for fonden Nordjysk Børne-ungecenter

 • Et gensidigt forældresamarbejde med åbenhed og inddragelse. Vi gør særligt meget ud af at samarbejdet skal lykkes.
 • Uddannede og kompetente medarbejdere med ordnede overenskomstmæssige forhold.
 • Et forpligtende og gensidigt samarbejde med rådgivere og konsulenter.
 • Vi vægter hjemlig hygge, smil og trivsel i vore huse.
 • Men der vægtes også: Struktur, Medbestemmelse, Tydelighed og Forudsigelighed.
 • Vi er Nysgerrige, Troværdige og Ordentlige i vores daglige praksis.
 • Kerneværdier: Anerkendende, Ressourcefokuseret, Inkluderende, Motiverende, Relationsorienteret.

Fondens aktiviteter

 • Børne og unge hjemmet TRANUM ENGE, §66 stk. 5, 7 godkendte pladser, unge ml. 12 år og 18År (23 år)
 • Pigehuset FREDENSDAL, §66 stk. 5, 7 godkendte pladser, piger ml. 12 år og 18 år (23 år)
 • Søskendehuset BELLA VISTA, §66 stk. 5, 4 godkendte pladser, børn ml. 6 år og 12 år
 • BOSTEDET HANBOHUS, §107, 6 godkendte pladser, unge voksne ml. 17 år og 35 år
 • Unge støtte og støtte i egen bolig § 76 og § 85, i samarbejde med Bostedet Hanbohus
 • Enkeltmandsprojekt TEGLVÆNGET
 • ADMINISTRATIONEN (ADM) beliggende på Aalborgvej i Halvrimmen

Om Fonden Nordjysk Børne-Ungecenters bestyrelse

Bestyrelsen er fondens øverste ledelse og er ansvarlig for at fondens formål efterleves, samt at pligter som påhviler fonden opfyldes.

Fondens medlemmer er udpeget efter at forskellige fagligheder er repræsenteret.

Bestyrelsesmøder bliver afholdt 4-6 gange årligt, dog indkaldes bestyrelsen yderligere hvis særlige omstændigheder kræver det.

Bestyrelsesmøderne forgår typisk på ADM på Aalborgvej. Der kan være inviteret samarbejdspartnere, fagpersoner eller ledere med i dele af bestyrelsesmødet.

Mød fondens bestyrelse og administrative personale

Camilla Flindt Nielsen

Formand

Rikke Hoff

Næstformand

Susanne L. Petersen

Centerleder

Tanja

Souschef

Keum

Pædagog

Anna Ilum Trudslev

Administrations Ansvarlig

Ove Gerhard Jensen

Bestyrelsesmedlem

Steffen Hjort Sunesen

Bestyrelsesmedlem

Claus Von Essen

Pædagogisk medarbejder og bestyrelsesmedlem