Vælg en side

Pædagogik

I NBU arbejder vi udfra en anerkendende pædagogisk tankegang, hvor der er højt til loftet samtidig med at vi støtter op omkring den enkelte unges individuelle personlige udvikling. Vores afdelinger er forskellige i forhold til målgruppe f.eks. behandling af angst Nordjylland eller spiseforstyrelse Nordjylland og der kan dermed også være små forskelligheder i den pædagogiske tilgang fra hus til hus.

 

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i KRAP (Kognitiv Ressorcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) har vi i vores daglige virke fokus på:

Ressourcer, Anerkendelse, Motivation, Inklusion, Relationen

 • Der arbejdes målrettet med den enkelte beboer omkring positive relationer og samspil.
 • Vi vægter et involverende pædagogisk miljø.
 • Vi møder beboere, hvor de er lige nu i livet og stiller realistiske krav.
 • Alle indskrevne mødes af kompetente og stabile voksne med overskud.
 • Gennem nærhed, omsorg og anerkendelse opbygges overskuelige rammer.
 • Med udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes ressourcer skaber vi motivation og rum.
 • Vi arbejder henimod, at man kan komme på højde med sit potentiale.
 • Alle i NBU skal have mulighed for at komme til orde og føle sig trygge.

 

 

ANDRE KERNEVÆRDIER I NBU

 • Et gensidigt FORÆLDRESAMARBEJDE med åbenhed og inddragelse.
 • Uddannede, kompetente og erfarne MEDARBEJDERE.
 • Et forpligtende og gensidigt kommunikativt samarbejde med RÅDGIVERE.
 • SUPERVISION til alle medarbejdere ved egen tilknyttet supervisor.
 • Muligheder for VIDERE/EFTER-UDDANNELSE og KURSUS-virksomhed for alle medarbejdere.
 • Alle indskrevne får lavet en PAS-analyse (Pædagogisk Analyse System)
 • Der vægtes HJEMLIG HYGGE og SMIL i præsentable og velholdte huse.
 • Ordnede forhold med OVERENSKOMST og SUNDHEDSFORSIKRING til alle medarbejdere.
 • NBU har en SOCIALFAGLIG leder, der medvirker til koordinering og implementering af den pædagogiske praksis i husene.
 • Høj FAGLIGHED og masser af udfordringer.
 • Vi insisterer på, at alle med tilknytning til NBU skal være i TRIVSEL og i positiv UDVIKLING.
 • Vi vægter lokale samarbejdspartnere, og prioriterer AKTIVITETER i nærmiljøet .
 • Vi har åbent 365 dage om året. Alle huse har NATTEVAGTER.
 • TROVÆRDIGHED omkring aftaler ift. indskrevne, pårørende og samarbejdspartnere.