Vælg en side

Målgruppebeskrivelse

Hos Fonden Nordjysk Børne-Ungecenter tilstræber vi at modtage udviklingstruede drenge og piger i alderen 12- 18 år (23år), hvor det af forskellige årsager er vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt med et miljøskift med socialpædagogisk behandling. Det udviklingstruede kan bestå i forskellige former for svigt gennem opvæksten i interaktionen med omgivelserne, hvor barnet/den unge har brug for andre rammer for at kunne udvikle sine potentialer fuldt ud.

 

Vores målgruppe omfatter normalbegavede børn og unge, der har været udsat for forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling, der giver sig til udtryk ved følgende problemstillinger:

 

  • Børn og unge med offer/krænker struktur, der har været udsat for seksuelle overgreb (incest, voldtægt, pædofili, blufærdighedskrænkelser) og/eller psykisk og fysisk vold.
  • Børn og unge af psykisk syge forældre og/eller af misbrugsforældre.
  • Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med både indad – og udadreagerende impulsadfærd. Indlæringsvanskeligheder, emotionel frustration og ringe evne til erfaringsdannelse.
  • Neurologiske forstyrrelser der er diagnosticerede, herunder: gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, OCD (ritualer, tvangshandlinger), spiseforstyrrelser, angst, depression personlighedsforstyrrelser (Borderline, selvskadende adfærd, samt anti – og dyssociale personlighedsforstyrrelser), Skizofreni og Tourette. (Dette vil dog foregå i tæt/sideløbende kontakt med det psykiatriske hjælpesystem.)
  • Kriminalitetstruede børn og unge der er i en begyndende misbrugsproblematik.

 

Denne forholdsvis brede målgruppe kendetegnes ved, at de ofte har mange symptomer på mistrivsel. Typisk ser vi symptomerne ved, at barnet/den unge har vanskeligheder i forhold til at begå sig i almindelige sociale fælleskaber og udviser en enten passiv indad – og/eller aktiv udadreagerende og grænseløs adfærd. Barnet/den unge er ofte blevet fejlvurderet/misforstået i dennes kontakt med omgivelserne. Dermed er de blevet mødt med enten for høje eller for lave forventninger i forhold til deres nærmeste udviklingszone.

 

Det er ofte børn/unge med stor følelsesmæssig sårbarhed og med megen negativ tænkning. De har ofte udviklet et lavt selvværd og selvtillid med manglende identitet og integritet. Barnet/den unge har brug for professionel støtte til at udvikle nye færdigheder, omstrukturere tanke- og adfærdsmønstre, således at de kan trives og udvikle deres fulde potentialer

 

 

Vi er på tilbudsportalen beskrevet således:

Opholdsstedet Tranum Enge:

Målgruppe: alder: 12 til 18, angst, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 12 til 18, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd

Målgruppe: alder: 12 til 18, opmærksomhedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 12 til 18, stressbelastning

Målgruppe: alder: 12 til 18, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt

 

Pigehuset Fredensdal:

Målgruppe: alder: 12 til 18, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 12 til 18, opmærksomhedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 12 til 18, personlighedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 12 til 18, tilknytningsforstyrrelse

 

Bostedet Hanbohus:

Målgruppe: alder: 18 til 40, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 18 til 40, angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske Vanskeligheder

Målgruppe: alder: 18 til 40, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 18 til 40, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 18 til 40, ikke-personfarlig kriminalitet

Målgruppe: alder: 18 til 40, opmærksomhedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 18 til 40, tilknytningsforstyrrelse, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 18 til 40, selvskadende adfærd

 

Der kommer ofte unge, der har flere problemstillinger og kan passe ind flere steder.

Vi er herfor altid parat til at indgå i dialog om potentielle nye unge til vores afdelinger.

 

Visitationen sker selvsagt igennem et visitationsudvalg, men vi forholder os stadig til som udgangspunkt at være åben overfor enhver henvendelse.

Centerledere

Jan Christian Andersen
Tlf: 9823 2970 / 2619 6817
Mail: jan.chr@nbu-center.dk

Lars Gregersen
Tlf: 9823 2970 / 2014 1843
Mail: lars@nbu-center.dk