Vælg en side

Velkommen til STU Skolen

NBU-skolen med STU, lab, §103 uddannelse for unge

Telefon: 98 23 29 70
Email: skolen@nbu-center.dk

STU- uddannelsen/LAB§32 ved Fonden NBU er et tilbud til sårbare unge, der har brug for et lille, trygt og omsorgsfuldt miljø. Dette gælder bl.a. unge med ADHD i Nordjylland, angst i Nordjylland eller en spiseforstyrrelse i Nordjylland. 

I dagligdagen arbejder vi ud fra en helhedstænkning, der tilgodeser de unges individuelle behov og udfordringer.

Vi tilbyder undervisning i almene fag dansk, engelsk og matematik, derudover har vi en bred vifte af aktiviteter og værksteder. Se brochure.

STU er en særligt tilrettelagt uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre de ordinære ungdomsuddannelser. I uddannelsen bliver der taget hensyn til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Uddannelsen består af et 3-årigt forløb bestående af følgende elementer:

En almendannende del rettet mod den unges personlige og sociale udvikling

En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder

Praktik, hvor den unge afprøver og udvikler forskellige muligheder uden for skolemiljøet.

Trygge rammer

STU- uddannelsen/LAB§32 ved Fonden NBU er et tilbud til sårbare unge, der har brug for et

lille, trygt og omsorgsfuldt miljø.

For at skabe de bedste rammer for denne gruppe unge, har vi et loft på max 12 elever.

I dagligdagen arbejder vi ud fra en helhedstænkning, der tilgodeser de unges individuelle behov og udfordringer. Det sociale samvær vægtes højt, og der er fokus på mentale tilstande.

Vi tilbyder undervisning i almene fag dansk, engelsk og matematik.

Ud over dette, har vi en bred vifte af aktiviteter og værksteder.

STU er en særligt tilrettelagt uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre de ordinære

ungdomsuddannelser. I uddannelsen bliver der taget hensyn til den enkelte elevs behov og

forudsætninger.

Uddannelsen består af et 3-årigt forløb bestående af følgende elementer:

 • En almendannende del rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
 • En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
 • Praktik, hvor den unge afprøver og udvikler forskellige muligheder uden for skolemiljøet.

STU/LAB§32 ved Fonden NBU er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Målgruppen

Målgruppen for uddannelsen er unge mellem 16 og 25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – unge med ADHD/ADD, OCD, social angst og Aspergers syndrom.

Lovgrundlag

Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU uddannelsen tilrettelægges således:

 • 12 ugers afklaringsforløb
 • Almene fag: Dansk, engelsk og matematik
 • Valgfag: Musik, idræt, billedkunst, grønne fingre, køkken, ridning og udeliv.
 • Samfundskultur-forståelse
 • Virksomhedspraktik og arbejdsmarkedskendskab (intern og ekstern)
 • Sundhed, kost og bevægelse
 • Præsentation af fritidsaktiviteter
 • Opbygning af netværk
 • Samtale/evaluering omkring mål og delmål i uddannelsen
 • Kreative aktiviteter/værksted
 • Opnåelse af sociale og kommunikative kompetencer

Afklaringsforløbet på 12 uger har til formål at klarlægge den studerendes grundlæggende evner og færdigheder. Her vil den unges muligheder og ønsker blive afklaret og afprøvet med henblik på den videre STU- uddannelse. Der evalueres ud fra forandringskompasset og-PAS test. Sammen med UU-vejleder udarbejdes efter de 12 uger en uddannelsesplan for forløbet, mens målsætningerne aftales to gange årligt.

Se vores tilbud i brochuren. (under opdatering)

Mød vores personale

Charlotte Larsen

STU, LAB, §103 Ansvarlig

Jan Præstekær

Lærer og underviser STU

Gitte Strandgaard Kjær

Lærer & Underviser STU