Vælg en side

PAS – Pædagogisk analyse system

PAS er et neuropædagogisk redskab der leder efter faste mønstre i barnets/den unges måde at løse opgaver på.

For at kunne målrette og ramme det rigtige udviklingsniveau hos barnet/den unge på NBU, bruger vi PAS til at afdække funktionsniveau, kompetencer, læringsstile, personlighedstræk og social udvikling.

Det vigtigste element i analyseredskabet er det positive fokus, som søger kompetencer og potentialer frem for mangler. Når der laves en kompetenceprofil, interesserer vi os for barnets/den unges potentialer. Ved at tage udgangspunkt i det mest motiverende – nemlig potentialerne – vokser barnets/den unges selvtillid og kompetencer.

 

PAS er opbygget med en række opgaver, der retter sig mod barnets/den unges forskellige intelligenser og kompetencer. Via forskellige opgaver foretages der en række observationer, der anvendes til at beskrive de læringsstile, barnet/den unge bedst lærer ud fra.

PAS fokuserer på barnets/den unges opmærksomhed, hukommelse, koncentration, udholdenhed og tempo. Vi tester den barnets/den unges evne til at analysere, planlægge, danne ny information og bruge tidligere erfaringer i forhold til bl.a. det sete, hørte og gjorte. Ydermere undersøges hvorvidt barnet/den unge tænker/handler i del/del eller i helheder.

 

Resultater

Resultaterne af PAS testen overføres til en It-model der viser hvor barnet/ den unge har sine kompetencer, potentialer og udfordringer.

Resultaterne kommer frem i grafer, disse viser noget om hvor barnet/den unge er i sin indlæring og udvikling. It-modellen kommer med konkrete pædagogiske handlinger og metoder til hvordan man som fagperson kan arbejde konkret og målrettet med barnet/den unge.

Den færdige test bliver efterfølgende gennemgået på et fælles personale møde. Dette med henblik på at få implementeret det pædagogiske arbejde hos alle medarbejderne.

Barnet/den unge vil som udgangspunkt blive testet to gange årligt, for vurdering af barnet/den unges faglige forudsætninger, deres potentiale, planlægning af undervisning og til løbende evaluering af den faglige udvikling.