Vælg en side

Den daglige pædagogiske tilgang

Dagligdagen bygges op omkring et meningsfyldt dag- og fritidstilbud.

Både dag- og fritidstilbud skal som afsæt være så almindelige som mulige. Således opfordres barnet/ den unge til i så vid udstrækning som muligt at deltage i lokalområdets almindlige fritidstilbud. Dette for at den unge ikke pakkes ind i for mange specifikke løsninger, og dermed ikke lærer at begå sig i samfundet.

I de tilfælde hvor den unge ikke magter dag- og fritidstilbud på almindlige vilkår, giver vi den unge den støtte de har brug for, fx ved at følge dem.. Er dette heller ikke nok, laver vi specielle tilbud, men vi er hele tiden opmærksomme på at det pædagogiske tilbud udvikler sig i takt med den unge.

 

Medarbejdernes opgave er at sikre at den unge i behandling for f.eks. spiseforstyrrelse Nordjylland eller ADHD Nordjylland får den nødvendige ro og de rammer, der er brug for at kunne udvikle sig hensigtsmæssigt.

 

Derudover arbejder medarbejderne mod at de unge i høj grad påtager sig ansvar for egne handlinger. Med- arbejderne har derfor i højere grad rollen som rådgivere og støttepersoner end som opdragere.

 

Vi har desuden valgt at få seks medarbejdere PAS-uddannet ( Pædagogisk Analyse System- inddelt i mini-pas, basis-pas og job-pas) Dette har til hensigt indledningsvis at danne bredere helhedsbilleder af den unge ved indskrivningen, og på længere sigt et overblik over hvor der skal prioriteres mht. socialpædagogisk indsats.

 

De fem hovedområder, som er NBUs pædagogiske tilgang, med afsæt i KRAP:

 

Ressourcefokusering – Anerkendelse – Motivation – Inklusion – Relationen

 

Pædagogisk tilgang er beskrevet nærmere i projektbeskrivelserne.