Vælg en side

Målgruppebeskrivelse

Hos Fonden Nordjysk Børne-Ungecenter tilstræber vi at modtage udviklingstruede drenge og piger i alderen 12- 18 år (23år), hvor det af forskellige årsager er vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt med et miljøskift med socialpædagogisk behandling. Det udviklingstruede kan bestå i forskellige former for svigt gennem opvæksten i interaktionen med omgivelserne, hvor barnet/den unge har brug for andre rammer for at kunne udvikle sine potentialer fuldt ud.

 

Vores målgruppe til bostedet i nordjylland omfatter normalbegavede børn og unge, der har været udsat for forskellige opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling, der giver sig til udtryk ved følgende problemstillinger:

 

  • Børn og unge med offer/krænker struktur, der har været udsat for seksuelle overgreb (incest, voldtægt, pædofili, blufærdighedskrænkelser) og/eller psykisk og fysisk vold.
  • Børn og unge af psykisk syge forældre og/eller af misbrugsforældre.
  • Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med både indad – og udadreagerende impulsadfærd. Indlæringsvanskeligheder, emotionel frustration og ringe evne til erfaringsdannelse.
  • Neurologiske forstyrrelser der er diagnosticerede, herunder: gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, OCD (ritualer, tvangshandlinger), spiseforstyrrelser, angst, depression personlighedsforstyrrelser (Borderline, selvskadende adfærd, samt anti – og dyssociale personlighedsforstyrrelser), Skizofreni og Tourette. (Dette vil dog foregå i tæt/sideløbende kontakt med det psykiatriske hjælpesystem.)
  • Kriminalitetstruede børn og unge der er i en begyndende misbrugsproblematik.

 

Denne forholdsvis brede målgruppe kendetegnes ved, at de ofte har mange symptomer på mistrivsel. Typisk ser vi symptomerne ved, at barnet/den unge har vanskeligheder i forhold til at begå sig i almindelige sociale fælleskaber og udviser en enten passiv indad – og/eller aktiv udadreagerende og grænseløs adfærd. Barnet/den unge er ofte blevet fejlvurderet/misforstået i dennes kontakt med omgivelserne. Dermed er de blevet mødt med enten for høje eller for lave forventninger i forhold til deres nærmeste udviklingszone.

 

Det er ofte børn/unge med stor følelsesmæssig sårbarhed og med megen negativ tænkning. De har ofte udviklet et lavt selvværd og selvtillid med manglende identitet og integritet. Barnet/den unge har brug for professionel støtte til at udvikle nye færdigheder, omstrukturere tanke- og adfærdsmønstre, således at de kan trives og udvikle deres fulde potentialer. 

 

 

Vi er på tilbudsportalen beskrevet således:

Opholdsstedet Tranum Enge:

Målgruppe: alder: 12 til 18, angst, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 12 til 18, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd

Målgruppe: alder: 12 til 18, opmærksomhedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 12 til 18, stressbelastning

Målgruppe: alder: 12 til 18, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt

 

Pigehuset Fredensdal:

Målgruppe: alder: 12 til 18, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 12 til 18, opmærksomhedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 12 til 18, personlighedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 12 til 18, tilknytningsforstyrrelse

 

Bostedet Hanbohus:

Målgruppe: alder: 18 til 40, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 18 til 40, angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske Vanskeligheder

Målgruppe: alder: 18 til 40, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 18 til 40, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 18 til 40, ikke-personfarlig kriminalitet

Målgruppe: alder: 18 til 40, opmærksomhedsforstyrrelse

Målgruppe: alder: 18 til 40, tilknytningsforstyrrelse, indadreagerende adfærd

Målgruppe: alder: 18 til 40, selvskadende adfærd

 

Der kommer ofte unge, der har flere problemstillinger og kan passe ind flere steder.

Vi er herfor altid parat til at indgå i dialog om potentielle nye unge til vores afdelinger.

 

Visitationen sker selvsagt igennem et visitationsudvalg, men vi forholder os stadig til som udgangspunkt at være åben overfor enhver henvendelse.