Vælg en side

ENKELTMANDSPROJEKTER OG EFTERVÆRN

Fonden kan tilbyde enkeltmandsprojekter §85 og efterværn §76. Udgangspunktet for projekterne vil være i samarbejde med Bostedet Hanbohus.

 

Nordjysk Børne-Ungecenter har i øjeblikket et aktivt enkeltmandsprojekt.

Vi har i samarbejde med anbringende kommunes rådgivere og konsulenter sammensat en aftaleramme for

indhold og ydelser, som netop dette projekt skal indeholde.

Målgruppe for enkeltmandsprojekter

Målgruppen for disse projekter vil være voksne mellem 17 år og 35 år med problemskabende adfærd – unge der overgår fra anbringelse til efterværn – unge der har brug for et afsæt til videre voksenliv. Læs mere om efterværn

Målgruppen vil generelt være den samme som til Bostedet Hanbohus.

 

Vi tilbyder hjælpeforanstaltninger i egen lejlighed/værelse i nærmiljøet.

Efter nærmere aftale kan enkeltmandsprojekter og efterværn påbegyndes i sine nuværende rammer, hvis det er hensigtsmæssigt for brugeren.

 

Indsatsen vil være en ordning fra timebaseret støtte til døgnstøtte, eventuelt med flere personaler tilknyttet.

 

Det vil være principper om hjælp til selvhjælp, hvor brugeren får støtte, vejledning og guidning efter behov. Altid med en forventning om at tage aktiv del i sit eget liv, med sigte på selvstændiggørelse.

Erfaren personale indenfor enkeltmandsprojekter og efterværn

Vi vil altid have uddannet pædagogisk personale tilknyttet, med et bredt erfaringsgrundlag fra netop special- og socialpædagogisk arbejde samt sverigemodellen Nordjylland. Vi ønsker dog at brugere har kontakt til andre faggrupper, for at de kan få et bredere funderet indblik i almindelige samfundsforhold. Ligesom det er vigtigt, at brugeren bliver inkluderet i andre netværk.

 

På alle vores enkeltmandsprojekter laver vi en PAS– test på brugeren, og inden for 3 måneder udarbejder vi en perspektivplan, hvor mål og delmål vil blive klarlagt.

Der vil være en gennemgående kontakt/støtteperson tilknyttet.

Pris for enkeltmandsprojekt

Prisen vil blive forhandlet individuelt.

For nærmere information kan Jan Chr. Andersen kontaktes på tlf. 98232970 eller 26196817

0 Ledige pladser

Kontakt os for mere information