Vælg en side

Velkommen til bostedet Hanbohus

BOSTEDET HANBOHUS, §107, §76, §85

Telefon: 24 85 16 77
Email: hanbohus@nbu-center.dk

Hanbohus er et midlertidigt bosted i Nordjylland for udsatte unge med psykiske og/eller særlige sociale udfordringer – §107. Hanbohus kan desuden tilbyde efterværn for unge – §76. Derudover tilbyder Hanbohus støtte i egen bolig – §85.

Huset, som ligger midt i Halvrimmen, er delt op i otte flot renoverede lejligheder med egen indgang, køkken og bad. Udover disse er der flere fælles arealer på Hanbohus. Vores faciliteter omfatter en have, et drivhus, poolbord, fælles TV-stue, et rart gårdmiljø, værksted, mm. Der er rig mulighed for at give sig i kast med forskellige aktiviteter, hvis man har lyst til det.

Målgruppe for Bostedet Hanbohus

Målgruppen på Hanbohus er udsatte unge mennesker i alderen 17-35 år.

Unge mennesker som har brug for støtte og vejledning til at erhverve sig kompetencer med henblik på at leve et liv i balance med sig selv og andre. Det kan bl.a. være pga. følgende problematikker: Misbrugsproblematik uden aktuel misbrug – psykiske diagnoser/lidelser- let udviklingshæmning – tilknytnings – og kontaktforstyrrelse med indad eller let udad reagerende adfærd. Dette gælder bl.a.  ADHD Nordjylland, angst Nordjylland og spiseforstyrrelse Nordjylland.  

Afgrænsning: Vi modtager ikke personer med aktuel misbrug – stærkt udad reagerende adfærd – svær udviklingshæmmede – svær fysiske handicap.

 

Godkendt målgruppe 18 – 35 år:
– Anden udviklingsforstyrrelse, autismespektrum
– Psykiske vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, angst
– Indadreagerende adfærd, omsorgssvigt
– Ikke personfarlig kriminalitet
– Opmærksomhedsforstyrrelse
– Selvskadende adfærd

Dine behov i centrum

Botilbuddet er tilrettelagt den enkelte beboers behov og kan derfor variere fra at være et botilbud i Nordjylland, hvor beboeren har pædagogisk støtte nogle timer om dagen til at være en løsning med fuldt opsyn og vejledning af pædagogisk personale 24 timer i døgnet. Læs mere om enkeltmandsprojekter.

Kontakt os for nærmere information: Hanbohus-mobil 24 85 16 77, eller vores administration 98 23 29 70

Koordinator for Hanbohus: Søren Hald

Mød vores personale

Søren Hald

Socialfaglig koordinator

Lone Storm

Socialpædagog

Rikke Schult

Pædagogisk medarbejder

Dorthe Westergaard

Socialpædagog

Jan Præstekær

Lærer

Robin Hansen

Pædagogisk medarbejder