Vælg en side

Velkommen til bostedet Hanbohus

BOSTEDET HANBOHUS, §107, §76, §85

Telefon: 24 85 16 77
Email: hanbohus@nbu-center.dk

Hanbohus er et midlertidigt bosted for udsatte unge med psykiske og/eller særlige sociale udfordringer – §107. Hanbohus kan desuden tilbyde efterværn for unge – §76. Derudover tilbyder Hanbohus støtte i egen bolig – §85.

Huset, som ligger midt i Halvrimmen, er delt op i otte flot renoverede lejligheder med egen indgang, køkken og bad. Udover disse er der flere fælles arealer på Hanbohus. Vores faciliteter omfatter en have, et drivhus, poolbord, fælles TV-stue, et rart gårdmiljø, værksted, mm. Så der er rig mulighed for at give sig i kast med forskellige aktiviteter, hvis man har lyst til det.

Målgruppe for Bostedet Hanbohus

Målgruppen på Hanbohus er udsatte unge og voksne i alderen 17-35.

På Hanbohus skelnes der ikke mellem beboere med eller uden diagnose. Vi mener, at en beboer med en diagnose, der opfylder parametrene for indflytning, skal tilbydes en plads på lige fod med en beboer uden diagnose.

  • Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer.
  • Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.
  • Affektive sindslidelser.
  • Nervøs eller stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer.
  • Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer.
  • Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstrukturen og adfærd.
  • Mental retardering.
  • Psykiske udviklingsforstyrrelser.
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndommen eller adolecens.

Det vil blive vurderet indgående, hvorvidt en potentiel ny beboer vil passe ind i de opstillede rammer og normer for Bostedet Hanbohus.

 

Dine behov i centrum

Botilbuddet er tilrettelagt den enkelte beboers behov og kan derfor variere fra at være et tilbud, hvor beboeren har pædagogisk støtte nogle timer om dagen til at være en løsning med fuldt opsyn og vejledning af pædagogisk personale 24 timer i døgnet. Læs mere om enkeltmandsprojekter.

Kontakt os for nærmere information: Hanbohus-mobil 24 85 16 77, eller vores administration 98 23 29 70

Koordinator for Hanbohus: Søren Hald

Mød vores personale

Søren Hald

Socialfaglig koordinator

Lone Storm

Socialpædagog

Rikke Schult

Pædagogisk medarbejder

Dorthe Westergaard

Socialpædagog

Jan Præstekær

Lærer

Robin Hansen

Pædagogisk medarbejder