STU Skolen

NBU-skolen med STU, lab, §103 uddannelse for unge

Telefon: 98 23 29 70
Email: skolen@nbu-center.dk

Trygt miljø for sårbare unge

STU- uddannelsen/LAB§32 ved Fonden NBU er et tilbud til sårbare unge, der har brug for et lille, trygt og omsorgsfuldt miljø. Dette gælder bl.a. unge med ADHD, angst eller en spiseforstyrrelse.

I dagligdagen arbejder vi ud fra en helhedstænkning, der tilgodeser de unges individuelle behov og udfordringer.

Vi tilbyder undervisning i almene fag

Vi tilbyder undervisning i almene fag dansk, engelsk og matematik, derudover har vi en bred vifte af aktiviteter og værksteder. Se brochure.

STU særligt tilrettelagt for unge

STU er en særligt tilrettelagt uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre de ordinære ungdomsuddannelser. I uddannelsen bliver der taget hensyn til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Uddannelsen består af et 3-årigt forløb bestående af følgende elementer:

En almendannende del rettet mod den unges personlige og sociale udvikling

En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder

Praktik, hvor den unge afprøver og udvikler forskellige muligheder uden for skolemiljøet.

Se vores video

Trygge rammer

STU skolen har base i egne lækre lokaler, hvor der er god plads til fordybelse.

Det er et af hovedpunkterne at STU’en er et sted hvor der er rart og trygt at være, så indretningen af skolen bærer præg af dette.

Vi har et stort køkken alrum, hvor undervisningen primært foregår, og derudover er der et musiklokale, et IT lokale og et kreativt værksted.

Der er en rolig og hyggelig atmosfære i skolen og der arbejdes meget kreativt, da vi har en lille gårdbutik, hvor der sælges flere ting som eleverne har produceret i skolen.

 

 

 

 

Uddannelsen består af et 3-årigt forløb bestående af følgende elementer:

 • En almendannende del rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
 • En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
 • Praktik, hvor den unge afprøver og udvikler forskellige muligheder uden for skolemiljøet.

STU/LAB§32 ved Fonden NBU er godkendt af Jammerbugt Kommune.

 

Målgruppen

Målgruppen for uddannelsen er unge mellem 16 og 25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – unge med ADHD/ADD, OCD, social angst og Aspergers syndrom.

Lovgrundlag

Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU uddannelsen tilrettelægges således:

 • 12 ugers afklaringsforløb
 • Almene fag: Dansk, engelsk og matematik
 • Valgfag: Musik, idræt, billedkunst, grønne fingre, køkken, ridning og udeliv.
 • Samfundskultur-forståelse
 • Virksomhedspraktik og arbejdsmarkedskendskab (intern og ekstern)
 • Sundhed, kost og bevægelse
 • Præsentation af fritidsaktiviteter
 • Opbygning af netværk
 • Samtale/evaluering omkring mål og delmål i uddannelsen
 • Kreative aktiviteter/værksted
 • Opnåelse af sociale og kommunikative kompetencer

Afklaringsforløbet på 12 uger har til formål at klarlægge den studerendes grundlæggende evner og færdigheder. Her vil den unges muligheder og ønsker blive afklaret og afprøvet med henblik på den videre STU- uddannelse. Der evalueres ud fra forandringskompasset og-PAS test. Sammen med UU-vejleder udarbejdes efter de 12 uger en uddannelsesplan for forløbet, mens målsætningerne aftales to gange årligt.

Mød vores personale

Charlotte

STU, LAB, §103 Ansvarlig

Gitte

Lærer & Underviser STU