Vælg en side

Om Fonden Nordjysk Børne-Ungecenters bestyrelse

Bestyrelsen er fondens øverste ledelse og er ansvarlig for at fondens

formål efterleves, samt for at pligter som påhviler fonden opfyldes.

Fondens medlemmer er udpeget efter at forskellige fagligheder er repræsenteret.

Bestyrelsesmøder bliver afholdt 4-6 gange årligt, dog indkaldes bestyrelsen yderligere hvis særlige omstændigheder kræver det.

Bestyrelsesmøderne forgår typisk på ADM på Aalborgvej. Der kan være inviteret samarbejdspartnere, fagpersoner eller ledere med i dele af bestyrelsesmødet.

 

Herunder kan du se NBU’s bestyrelse og den daglige ledelse.

Jan Chr. Andersen

Centerleder & Bestyrelsesmedlem

jan.chr@nbu-center.dk

Camilla Flindt Nielsen

Bestyrelsesformand

Afdelingsleder

Asylcenter Ranum

Vesthimmerland kommune

camilla.fonden@nbu-center.dk

Susanne Lykke Petersen

Bestyrelsesmedlem næstformand

Socialfaglig leder NBU

susanne@nbu-center.dk

Rikke Hoff

Bestyrelsesmedlem Sekretær

Afdelingsleder

voksen/handicap

Hjørring kommune

rikke.fonden@nbu-center.dk

 

Den daglige ledselse

NBU administreres i dagligdagen af

Jan Chr. Andersen

Centerleder & Bestyrelsesmedlem

jan.chr@nbu-center.dk

Lars Gregersen

Centerleder & dynamisk terapeut

lars@nbu-center.dk

Susanne Lykke Petersen

Socialfaglig leder

susanne@nbu-center.dk

Anna Ilum Trudslev

Administrativ medarbejder

anna@nbu-center.dk